Algemene voorwaarden

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT


Gebruiksvoorwaarden vanaf 15/10/2018


Identiteit van de leverancier


Riptidemen of My Underwear zijn de e-commercenaamen die voor deze website wordt gebruikt.


Veridel is de onder bedrijf van Infodomo dat is toegewijd aan de B2C e-commerce van ondergoed. De website voor het verkopen van e-commerce wordt gedoopt als Riptidemen (www.riptidemen.com, www.riptidemen.be, www.riptidemen.nl, www.riptidemen.es, www.riptidemen.fr) of My underwear (www.myunderwear.be). Alle contacten kunnen worden gemaakt per e-mail naar het e-mailadres van het bedrijf ([email protected]
In alle Algemene voorwaarden worden cookiesbeleid, facturen, alleen Infodomo is vermeld.
Het hoofdbedrijf is geregistreerd met BTW / BE 0460.102.177


Toepasselijkheid en voorwaarden


Via Riptidemen / My Underwear webstore biedt Veridel haar klanten de mogelijkheid om online producten aan te schaffen.
Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van ons als een webshop aan u als consument (elke natuurlijke persoon die, alleen voor niet-beroepsdoeleinden, een goed koopt of gebruikt dat op de markt wordt aangeboden).
Wij bezorgen in Spanje, België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg. Andere landen worden op specifieke vraag geleverd. Neem contact met ons op per e-mail ([email protected]) voor meer informatie.


Om een ​​bestelling te kunnen plaatsen, moet u ouder dan 18 jaar zijn.

Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren in het geval dat wij vaststellen dat u minderjarig bent.
Het plaatsen van een online bestelling op de website betekent een formele acceptatie van onze algemene voorwaarden, die altijd beschikbaar zijn via onze website.
Als u online bestelt, kunt u altijd onze algemene voorwaarden raadplegen voordat u de bestelling voltooit. U kunt deze voorwaarden altijd vinden op onze website en als u dat wenst op verzoek door een e-mail te sturen naar [email protected]
Indien naast deze algemene voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

Van bestelling tot contract


De artikelen zijn ALLEEN bedoeld voor normaal privégebruik.


De website wordt samengesteld met behulp van de catalogi en afbeeldingen van de officiële merken, waarbij het mogelijk is dat bepaalde informatie onvolledig is, materiaalfouten, zet- of drukfouten bevat.
Veridel is op geen enkele manier aansprakelijk voor de niet-juistheid of onvolledigheid van de aangeboden informatie, materiaalfouten, zet- of drukfouten.

Maar we zullen altijd alle goederen die we verkopen, zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschrijven, zodat de klant een goede beoordeling kan maken.


Als u specifieke vragen heeft over maten, kleur, beschikbaarheid, levertijd of bezorgmethode, neem dan vooraf contact op met onze klantenservice ([email protected])


Er wordt officieel een contract gesloten tussen de klant en Veridel wanneer de bestelling per post wordt bevestigd.

De factuur wordt alleen verzonden na de ontvangstbevestiging 

In het geval dat uw bank de betaling weigert, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor dit weigeren, noch voor alle vertragingen die kunnen optreden bij de levering of niet-levering van uw bestelling.


Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet geaccepteerd of verwerkt.


Het proces om een ​​product te kopen is als volgt:


Selecteer het product in de winkel en voeg het toe aan je winkelmandje.


vul uw contactgegevens en factuurgegevens in.


kies het afleveradres


bevestig de betaling


Elke bestelling betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert en dat uw aankoop definitief wordt
 
Herroepingsrecht


Wij accepteren geen uitwisselingen.


U kunt de goederen volgens de wet retourneren:
U kunt uw bestelling alleen retourneren binnen de 14 dagen dat de bestelling is verzonden.

In geval van terugkeer, stuur ons altijd een e-mail vóór de terugkomst ([email protected]) en vóór het einde van de 14 dagen van eerste expeditie.

Vanwege de aard van de producten die we verkopen en om hygiënische redenen zijn retouren alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan: het product moet ongeopend en ongebruikt worden geretourneerd, met de originele labels en originele verpakking.


Alleen uitzondering voor het retourneren van Open -pakketten is gemaakt voor retouren vanwege fabriekage fouten. 

Stuur in dit geval duidelijke foto's van de standaard voordat u het artikel terugstuurt, naar e-mailadres [email protected] Wacht verdere instructies voor de retourneren van de goederen.
 
Het wordt onder geen enkele voorwaarde teruggenomen: geopende verpakkingen, gebruikt, versleten, gewassen, bevuild, beschadigd of onvolledig.


De verzendkosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant.


De initiële verzendkosten die door de klant worden betaald, worden niet terugbetaald.


In het geval dat een retour door ons wordt geaccepteerd, kunnen we de terugbetaling weigeren zolang we de geretourneerde goederen niet hebben ontvangen en hebben we de relevante tekortkoming gecontroleerd (en alleen als de tekortkoming te wijten is aan een productiefout.)

In dit geval zal de merkgarantie ingrijpen nadat het merk zichzelf het defecte product heeft gecontroleerd.

Houd er rekening mee dat dit tijdrovend kan zijn, er kunnen geen compensaties worden aangevraagd voor Veridel)


Het te gebruiken retouradres wordt op verzoek per post verstrekt.
 
Prijs


Gedurende de periode die we in ons aanbod vermelden, veranderen onze prijzen niet, behalve prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.


Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW maar niet de verzendkosten.


Prijsaanduiding verwijst alleen naar de artikelen zoals vermeld in de beschrijving.

De bijbehorende foto is decoratief en kan artikelen bevatten die niet bij de prijs zijn inbegrepen.
 
Betaling


Wij accepteren alleen vooruitbetaling via onze website met behulp van de betaalmethoden die op de webpagina worden vermeld.


Onze site is versleuteld met SSL-technologie, die veilige online betalingen en de veiligheid of uw persoonlijke gegevens garandeert.

Voor betalingen met SSL is geen speciale software vereist. U herkent een veilige SSL-verbinding door het "slot" in de onderste statusbalk van uw browser.
 
Conformiteit en garantie


Productgaranties worden door het merk gegeven, in het geval dat het merk geen garantie voor een product accepteert, kan Veridel niet als garantie of verantwoordelijk worden beschouwd.


Als consument beschik je over een wettelijke garantie van 2 jaar op goederen die bij ons zijn gekocht als dit goed niet in overeenstemming is met de geplaatste bestelling.


Gedurende deze periode en binnen de wettelijke limieten, voorzien wij in de gratis vervanging of reparatie van goederen die een defect vertonen dat onder de wettelijke garantie valt, alleen in het geval dat het merk het defect en de garantie accepteert.

Vanwege de aard van de producten zal er geen reparatie van goederen worden voorzien.


In het geval van geschillen heeft u het recht om de ontbinding van het verkoopcontract te eisen.
 
Levering en uitvoering


Wij bezorgen in Spanje, België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. Voor leveringen naar andere landen moet een specifiek verzoek per post op voorhand worden verzonden naar [email protected]
Veridel verbindt zich ertoe de bestellingen op de site te verwerken als de voorraad strekt en binnen de beperkingen die in deze voorwaarden zijn geformuleerd.


De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres.


De gekozen bezorgmethode / gekozen land beïnvloedt de levertijd met een minimum van 1 dag en een maximum van 30 dagen na ontvangst van de betaling voor levering (deze streefperioden zijn louter indicatief)


Elke levering wordt aangekondigd via e-mail.


Veridel kan onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering van de producten of diensten, noch voor de schade die zou kunnen ontstaan ​​bij het transport van de levering.


Hoeveel kost de levering?


Verzendkosten naar België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Spanje worden bepaald door de officiële Postprijzen

Overmacht


In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen.

In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmachtstoestand of de overeenkomst ontbinden.


Gebeurtenissen van overmacht zijn alle omstandigheden buiten onze wil en macht die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken.


 Dergelijke gebeurtenissen omvatten onder meer stakingen, brand, verstoring van de energievoorziening of telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en / of de tijdelijke stilstand van de webshop, late levering of afwezigheid van levering door leveranciers of andere derde partijen, ...
 
Intellectueel eigendom


Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze berichten worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die behoren tot ons of onze leveranciers of andere eisers.


Het is verboden om intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en / of te wijzigen zoals beschreven in deze clausule.


U mag dus niet kopiëren of reproduceren, bijvoorbeeld tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz ... zonder onze voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming.
 
Klachtenprocedure en conflicten


Zou het een klacht zijn over onze diensten, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail [email protected]


Uw klachten worden binnen 7 werkdagen behandeld.


Alle contracten die we met onze klanten sluiten, zijn, ongeacht hun woonplaats, uitsluitend onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Alleen de rechtbanken van België zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten. Indien als gevolg van internationaal recht de wet van een ander land van toepassing is, zal de interpretatie van de huidige algemene voorwaarden in eerste instantie worden gedaan in overeenstemming met Boek VI van het Belgisch Wetboek van Koophandel.


Bij wijze van alternatieve geschillenbeslechtingsmaatregel is de federale dienst voor consults bevoegd om alle eisen van buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen te ontvangen.

De Service zal direct ingrijpen of uw klacht naar de juiste service overbrengen. U kunt contact opnemen met de Service de Médiation des Consommateurs via deze link: http://www.mediationconsommateur.be//en.


In geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u via deze link contact opnemen met het platform "Onlinegeschillenbeslechting" van de Europese Unie: http://ec.europa.eu/odr
 
Privacy


Veridel verbindt zich ertoe om uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u sluit door middel van uw bestelling en om u zonder enige verplichting informatie over Riptidemen / My underwear te sturen.

Als u ook informatie via e-mail wilt ontvangen, geef ons dan ook uw e-mailadres.


Wij behandelen uw informatie als vertrouwelijke informatie en zullen deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

U kunt op elk gewenst moment uw gegevens die we opslaan in de Riptidemen / My underwear -klantenlijst aanvragen, corrigeren, wijzigen of verwijderen en u kunt Veridel weigeren om uw gegevens te gebruiken om u informatie te sturen. Het is voldoende om dit schriftelijk op te vragen.


Veridel respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de verwerking van persoonsgegevens.


Riptidemen / My Underwear  maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan ​​uit een standaard internettechnologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op het systeem van de gebruiker op te slaan en te gebruiken.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.

Elke internetgebruiker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd.

Als uw computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens het bestelproces. Als dit het geval is, neem dan contact met ons op zodat wij nog steeds uw bestelling kunnen invoeren.


Riptidemen / My underwear houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te zien welke pagina's van de website in welke mate worden bezocht.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.
 
Verandering van omstandigheden


Deze Algemene Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waarnaar expliciet wordt verwezen, en de algemene verkoopvoorwaarden van Riptidemen / My underwear.

In geval van tegenstrijdigheid prevaleren deze algemene voorwaarden.


Veridel kan deze Algemene voorwaarden zonder verdere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging impliceert een aanvaarding door de klant van deze nieuwe Algemene voorwaarden.

Bewijs


De klant accepteert dat elektronische communicatie en back-ups als bewijs kunnen dienen.

De klant is uitsluitend en exclusief verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
 
Restitutie


De terugbetaling van een geaccepteerde retourzending vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door overschrijving op uw bankrekening.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »